Nr 26/1999  | 26-11-1999

KDPW dokonał asymilacji

Zgodnie z art.81 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118, poz.754 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił dokonać w dniu 25 listopada 1999 r. asymilacji:
 

  1. 73.775.000 akcji spółki PKN S.A. oznaczonych kodem PLPKN0000026
  2. 6.971.496 akcji spółki PKN S.A. oznaczonych kodem PLPKN0000034
  3. 77.205.641 akcji spółki PKN S.A. oznaczonych kodem PLPKN0000042 z 262.225.000 akcji spółki PKN S.A. oznaczonych kodem PLPKN0000018
     

Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLPKN0000018.

Zarząd KDPW S.A. stwierdza, że z dniem 25 listopada 1999 r. kodem PLPKN0000018 oznaczonych jest 420.177.137 akcji spółki PKN S.A.