Nr 3/1999  | 22-10-1999

Specjalista na GPW

W dniu 22 października 1999 roku Polski Koncern Naftowy S.A. zawarł z Centrum Operacji Kapitałowych banku Handlowego umowę do pełnienia funkcji członka giełdy – specjalisty na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie S.A.