Nr 31/1999  | 30-11-1999

Akcjonariusze, którzy posiadali co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na NWZA

Zgodnie z art.148 pkt.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr.118, poz.754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 1999 roku zebrało się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego S.A. z siedzibą w Płocku. Akcjonariusze, którzy posiadali co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu to:

  1.  NAFTA POLSKA S.A. z liczbą głosów przysługujących jej z posiadanych akcji – 185.123.996, oraz
  2. SKARB PAŃSTWA z liczba głosów przysługujących mu z posiadanych akcji – 43.664.954.