Nr 33/1999  | 13-12-1999

Zakończyła się sprzedaż akcji PKN S.A. w ramach oferty podstawowej

Zgodnie z § 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje co następuje: W dniu 19 listopada 1999 roku zakończyła się sprzedaż akcji PKN S.A. w ramach oferty podstawowej.

Zlecenia na zakup akcji PKN S.A. składano:

 • w okresie Zleceń Podstawowych w dniach 4-15 listopada 1999 roku
 • w okresie Zleceń Końcowych w dniach 15-19 listopada 1999 roku.

Przydział akcji PKN S.A. nastąpił w dniu 20 listopada 1999 roku. Liczba Akcji Oferowanych w ramach oferty podstawowej została ustalona w dniu 20 listopada 1999 roku i wynosi 113.500.000 sztuk , w tym:
(a) Akcje oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 40.000.000 sztuk
(b) Akcje oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych- 73.500.000 sztuk, w tym:

 • w Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych – 14.135.000 sztuk,
 • w Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych – 59.365.000 sztuk.

Zlecenia składane w okresie Zleceń Podstawowych zostały zredukowane średnio o 92,98% podczas gdy zlecenia składane w okresie Zleceń Końcowych średnio o 96,49%. Na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono łącznie 176.151 zleceń zakupu na 577.985.662 Akcji, w tym:

 • w okresie Zleceń Podstawowych złożono 165.493 zleceń na 560.904.955 akcji,
 • w okresie Zleceń Końcowych złożono 10.658 zleceń na 17.080.707 akcji

W Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych złożono łącznie zamówienia na 37.479.250 akcji. W Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych złożono łacznie 196 zleceń zakupu.

W ramach przeprowadzonej sprzedaży przydzielono łącznie 113.500.000 akcji, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych 40.000.000 akcji

 • w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 73.500.000 akcji (w Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych: 14.135.000 akcji,
 • w Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych: 59.365.000).

Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych dla zleceń składanych w Okresie Zleceń Podstawowych nabywane były po cenie 18,35 PLN (cena uwzględnia 6% dyskonto). Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych dla zleceń składanych w Okresie Zleceń Końcowych nabywane były po cenie 19,10 PLN (cena uwzględnia 2% dyskonto). Cena Akcji w Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych to 19,50 PLN. (zgodnie z kursem wymiany złotego według NBP z dnia 19 listopada 1999 roku cena za akcję wynosiła $4.2288 – $4.6112 , za GDR - $9.2224) W ramach Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych zamówienia złożyło 147 podmiotów. W Subtranszt Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych akcje przydzielono 93 podmiotom. W Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych akcje przydzielono 131 podmiotom. Wartość przeprowadzonej sprzedaży w ramach Oferty Podstawowej: 2.213.250.000,00 (liczonej wg. ceny: 19,50 PLN) 2.167.699.930,25 (liczonej wg.ceny z uwzględnieniem dyskonta)

Koszty:

 • prowizja GPW i KDPW za sprzedaż akcji na specjalnej sesji GPW – 455.358,96 PLN
 • wynagrodzenie za sprzedaż akcji na GPW – 4.259.809,60 PLN
 • wynagrodzenie za Subemisję – 4.685.752,50 PLN.

W wykonaniu umów o subemisję zostały zawarte umowy dodatkowe z poszczególnymi subemitentami, na mocy których ustalono następującą wielkość zobowiązań subemisyjnych każdego z subemitentów:

 • W Subtranszy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych: 
Menedżer Liczba akcji oferowanych bezwarunkowo do nabycia
BRE Bank S.A. 7.695.230
Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2.335.656
Centralny Dom Maklerski Grupy Pekao S.A. 718.003
WBK S.A. 3.386.111
Razem 14.135.000
 • W Subtranszy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych:
Menedżer
Liczba akcji oferowanych bezwarunkowo do nabycia
Kleinwort Benson Limited 35.619.000
Deutsche Bank AG London 5.936.500
Credit Lyonnais Securities ( Asia) Ltd. 1.484.125
CA IB Investmentbank Aktiengesselschaft 1.484.125
Lehman Brothers International Europe 5.936.500
Robert Fleming & Co Limited 1.484.125
Salomon Brathers International Limited 5.936.500
ABN AMRO Rothschild 1.484.125
Razem 59.365.000