Nr 35/1999  | 16-12-1999

Daty przekazywania raportów okresowych za rok 1999 oraz 2000

Zgodnie z § 47 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. 163, poz. 1160 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje o następujących datach przekazywania raportów okresowych za rok 1999 oraz 2000:

1) Raporty kwartalne – jednostkowe PKN S.A.:

  • IV kwartał 1999 roku - 14.02.2000 r.
  • I kwartał 2000 roku - 05.05.2000 r.
  • II kwartał 2000 roku - 04.08.2000 r.
  • III kwartał 2000 roku - 06.11.2000 r.
  • IV kwartał 2000 roku - 14.02.2001 r.

2) Raporty półroczne za 2000 r.:

  •  jednostkowy PKN S.A. - 31.08.2000 r.
  • skonsolidowany grupy PKN S.A.- 02.10.2000 r.

3) Raporty roczne za 1999 rok:

  • jednostkowy PKN S.A. - 05.04.2000 r.
  • skonsolidowany grupy PKN S.A.- 05.05.2000 r