Nr 36/1999  | 16-12-1999

PKN podpisał ze Spółką Zakłady Metali Lekkich "Kęty" S.A. umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie "FLEXPOL"

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr.163, poz.1160 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 1999 roku Spółka PKN S.A. podpisała ze Spółką Zakłady Metali Lekkich „Kęty” S.A. umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „FLEXPOL”. Przedmiotem działania spółki będzie produkcja folii polipropylenowej na bazie linii produkcyjnej istniejącej w Płocku. PKN S.A. obejmie 48 tys. udziałów po 100 PLN każdy (co stanowi 40%) w nowej spółce za 4,8 mln PLN. Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne. Pierwszy etap projektu przewiduje dzierżawę majątku produkcyjnego oraz gruntów i budynków przez Spółkę FLEXPOL Sp. z o.o. Docelowo przewiduje się podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki FLEXPOL Sp. z o.o. w celu odkupienia użytkowanej linii technologicznej do produkcji polipropylenu.