Nr 38/1999  | 22-12-1999

16 decyzji Izby Skarbowej w Rzeszowie w sprawie zaległości podatkowej

Zgodnie z art. 81 ust.1, pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (D.U. Nr. 118, poz.754 z późniejszymi zmianami) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 1999 roku Rafineria Nafty Jedlicze S.A. po rozpatrzeniu jej odwołania z dnia 7 września 1999 roku od decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej, otrzymała szesnaście decyzji Izby Skarbowej w Rzeszowie w sprawie zaległości podatkowej za miesiące od lutego do września 1998 roku oraz w sprawie wielkości odsetek od tych zaległości. Izba Skarbowa zaskarżone decyzje uchyla w całości a sprawę przekazuje do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.