Nr 7/1999  | 29-10-1999

Przedział ceny sprzedaży akcji PKN

Na podstawie art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118, poz.754 z późniejszymi zmianami) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 29 października 1999 r. Wprowadzający – Nafta Polska S.A. ustalił:

1. Przedział Ceny Sprzedaży Akcji, w ramach którego zostanie ustalona Cena Sprzedaży Akcji Polskiego Koncernu Naftowego S.A., na poziomie: Od 18 do 24 PLN za jedną akcję.

2. Dyskonto dla Ceny Sprzedaży jednej akcji w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych:

  • dla zleceń składanych w Okresie Zleceń Podstawowych na poziomie 6 % w stosunku do Ceny Sprzedaży,
  • dla zleceń składanych w Okresie Zleceń Końcowych na poziomie 2 % w stosunku do Ceny Sprzedaży.