Nr 9/1999  | 2-11-1999

Deklaracja Zarządu

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118 poz.754 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. Informuje co następuje:

Do raportu kwartalnego za III kwartał, który ma zostać opublikowany 3 listopada br. Spółka PKN S.A. dołączy raport biegłego rewidenta z przeglądu ww. raportu.