Nr 1/2000  | 06-01-2000

Prognoza przerobu ropy na 2000 rok

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr. 118, poz.754 z późn zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuję, że w bieżącym roku planuje istotnie zwiększyć przerób ropy naftowej, który - według prognoz- powinien osiągnąć do końca 2000 poziom 12,8 miliona ton. Dla porównania rafineria w Płocku przerobiła w 1999 roku 12 milionów ton ropy naftowej, a rafinerie z Grupy Kapitałowej PKN S.A. ponad 500 tysięcy ton.

Jednocześnie PKN S.A. planuje w bieżącym roku ważne inwestycje w zakresie infrastruktury rynkowej. Do kluczowych inwestycji należy zaliczyć: - rozpoczęcie prac w bazie magazynowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz w podziemnym magazynie ropy i paliw w Inowrocławiu; - budowę rurociągu łączącego Płock z Ostrowem Wielkopolskim oraz budowę rurociągów: produktowego i ropy naftowej łączących podziemny magazyn w Inowrocławiu z rurociągami PERN-u.

Ponadto wstępne plany PKN S.A. zakładają w bieżącym roku kompleksową modernizację stacji paliw należących do sieci Koncernu. Przewiduje się modernizacje około 230 istniejących stacji paliw oraz budowę od podstaw co najmniej 20 stacji. Jeszcze w tym roku na stacjach paliw obydwu sieci (CPN oraz Petrochemii Płock) należących obecnie do Polskiego Koncernu Naftowego S.A. będzie można dokonywać płatności za pomocą kart kredytowych. Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.