Nr 11/2000  | 23-02-2000

Odwołanie do Sądu Antymonopolowego

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr.118, poz.754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 22 lutego 2000 roku Polski Koncern Naftowy S.A. za pośrednictwem UOKiK odwołał się do Sądu Antymonopolowego od decyzji UOKiK Nr. DDI 3/2000 z dnia 9 lutego 2000 roku stwierdzającej stosowanie przez PKN S.A. praktyki monopolistycznej.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.