Nr 13/2000  | 03-03-2000

Nabycie akcji Polkomtel

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że po wykonaniu praw pierwokupu względem BIG Banku Gdańskiego i Stalexportu S.A. oraz nabyciu akcji udział Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Polkomtelu wynosi obecnie 19,61%.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.