Nr 14/2000  | 14-03-2000

Umowa na pełnienie przez konsorcjum funkcji doradcy prywatyzacyjnego

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr. 118, poz.754 z późn zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2000 Polski Koncern Naftowy S.A. podpisał z konsorcjum CAIB Securities S.A., Lehman Brothers International (Europe), Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. umowę na pełnienie przez to konsorcjum funkcji doradcy prywatyzacyjnego w drugim etapie prywatyzacji Polskiego Koncernu Naftowego S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.