Nr 15/2000  | 15-03-2000

Objęcie akcji spółki Telewizji Familijnej

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U.Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuję, że dnia 14 marca 2000 roku doszło do zawarcia przez Polski Koncern Naftowy S.A. ze spółką Telewizja Familijna S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką KGHM Metale S.A. z siedzibą w Lubinie, spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni i Prowincją Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Warszawie umowy, na mocy której Polski Koncern Naftowy S.A. objął 220.000 akcji imiennych spółki Telewizja Familijna S.A. w cenie 118,2 PLN za akcję. Wartość inwestycji kapitałowej wynosi 26 mln PLN. Z nabyciem akcji związane jest zobowiązanie do finansowania na warunkach rynkowych Telewizji Familijnej S.A. długiem do kwoty 26 mln PLN, na okres do 5 lat. Nabyte akcje stanowią 11,96% kapitału spółki i uprawniają do 9,61% głosów na WZA. Przedmiotem działalności spółki Telewizja Familijna S.A. jest działalność radiowa i telewizyjna, a w szczególności działalność w dziedzinie produkcji telewizyjnej i radiowej, działalność związana z filmem i przemysłem video, reprodukcja zapisanych nośników informacji, działalność telekomunikacyjna, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność reklamowa, prowadzenie agencji informacyjnej, prowadzenie biblioteki oraz archiwum, usługi agencyjne, a ponadto wszelkie operacje, związane bezpośrednio lub pośrednio z wyżej wymienionym przedmiotem działalności oraz wszelka działalność podobna lub pokrewna, mogąca Spółce ułatwić wykonywanie jej działalności.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.