Nr 16/2000  | 17-03-2000

Wprowadzenie Kart Flotowych

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz,U,Nr.118, poz.754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2000 roku Polski Koncern Naftowy wprowadza na rynek nowy produkt - mikroprocesorowe Karty Flotowe, będące bezpieczną i wygodną formą bezgotówkowych zakupów ułatwiających jednolite fakturowanie, skierowaną do Flot, czyli wszystkich firm posiadających własne środki transportu.

Za pomocą wprowadzonych Kart Flotowych można będzie na początku realizować zakupy produktów paliwowych oraz usług w zakresie myjni, odkurzania. Docelowo będzie można realizować zakupy wszystkich towarów i usług dostępnych na stacjach.

W pierwszej fazie wprowadzenia systemu kart flotowych użytkownicy Kart Flotowych będą mogli dokonywać transakcji na około 120 stacjach paliw PKN równomiernie rozmieszczonych na terenie całego kraju i oznaczonych symbolem FLOTA POLSKA. Docelowo w Systemie Flota Polska będzie pracować około 1800 stacji paliw PKN S.A.

Równocześnie na stacjach, gdzie zostaną zainstalowane terminale PKN będzie można regulować należności za towary i usługi bankowymi kartami płatniczymi.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.