Nr 4/2000  | 07-01-2000

"Problem Roku 2000" - brak ujemnych skutków

Zgodnie z art. 81 ust.1, pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr. 118, poz. 754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego informuje, że na dzień 7 stycznia 2000 roku Spółka Polski Koncern Naftowy S.A. nie zaobserwowała żadnych ujemnych skutków związanych z kwestią tzw. Problemu Roku 2000 w wykorzystywanym przez siebie sprzęcie informatycznym, komputerach i oprogramowaniu. Powyższe stwierdzenie dotyczy zarówno Rafinerii z siedzibą w Płocku, oddziałów zamiejscowych PKN S.A. jak również stacji paliwowych PKN S.A. ( byłej Petrochemii Płock S.A. i CPN S.A.).

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.