Nr 5/2000  | 13-01-2000

Uworzono 11 regionalnych Biur Handlu Hurtowego i Logistyki

Zgodnie z art. 81 ust.1, pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr. 118, poz. 754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w strukturze Dyrektora Handlu Hurtowego i Logistyki utworzono sieć 11 regionalnych Biur Handlu Hurtowego i Logistyki, które przejęły z dotychczasowych struktur PKN S.A. i jego oddziałów handel hurtowy paliwami płynnymi. Biura te połączone są z Zakładem Głównym w Płocku siecią informatyczną umożliwiającą wspólną pracę w programie SAP R/3. Utworzenie sieci Biur Handlu Hurtowego i Logistyki pozwala na lepsze zaspokojenie potrzeb klientów.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.