Nr 6/2000  | 27-01-2000

Okoliczności wybuchu i pożaru na instalacji PPII

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.), Zarząd PKN S.A. Informuje, że Komisja Awaryjna powołana przez prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego S.A. na okoliczność wybuchu i pożaru na instalacji Polietylenu II (które miały miejsce 18 sierpnia 1999 roku) stwierdziła, że było to zdarzenie losowe. Na podstawie kompleksowych badań materiałowych pękniętej uszczelki, Niezależny Zespół Ekspertów Politechniki Warszawskiej ustalił, że powodem jej pęknięcia było jednoczesne wystąpienie kilku niekorzystnych czynników, a szczególnie: struktury i właściwości materiału.

Ciąg jedenasty instalacji Polietylenu II został przywrócony do ruchu już w końcu października 1999 roku. Trwają intensywne prace przy odbudowie ciągu dwunastego, który planuje się uruchomić w końcu drugiego kwartału. Polietylen II, podobnie jak pozostałe instalacje produkcyjne Polskiego Koncernu Naftowego są podwójnie ubezpieczone w PZU: od strat majątkowych oraz od strat z tytułu przerw w produkcji. Tak więc samo wydarzenie z 18 sierpnia 1999 roku nie spowoduje strat finansowych w zysku PKN-u. PZU sukcesywnie wypłaca kwoty odszkodowania wynikające z utraconego zysku w produkcji i kosztów odbudowy instalacji.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.