Nr 7/2000  | 28-01-2000

Gotowość uczestniczenia w Systemie Emitent

Zgodnie z wymogami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dotyczących procedury dołączenia emitenta do Systemu Emitent, Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. zgłasza gotowość uczestniczenia w Systemie Emitent.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.