Nr 20/2000  | 07-04-2000

Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Środowiskiem z międzynarodową normą ISO 14001:1996

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr. 118, poz. 754 z poźn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że PKN S.A. uzyskał wystawiony w dniu 27 marca 2000 roku przez Bureau Veritas Quality International i zarejestrowany pod numerem 66284 Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Środowiskiem z międzynarodową normą ISO 14001:1996. Zakres Certyfikatu obejmuje produkcję i sprzedaż hurtową pełnego asortymentu wytwarzanych produktów rafineryjnych oraz produkcję i sprzedaż pełnego asortymentu wytwarzanych produktów petrochemicznych, jest ważny w okresie od 17 marca 2000 roku do 16 marca 2003 roku i posiada dwie akredytacje, to jest brytyjską UKAS i holenderską RvA.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A.