Nr 23/2000  | 26-04-2000

Umowa terminowa na dostawe ropy naftowej

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 oraz § 8 ust. 1,2,3,4,5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr. 163, poz. 1160) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2000 roku PKN "ORLEN" S.A. i Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "PETROBALTIC" Sp. z o.o. podpisały umowę terminową na dostawy ropy naftowej typu "Rozewie" ze złoża B3 zlokalizowanego na polskim szelfie Morza Bałtyckiego w strefie ekonomicznej RP. Dostawy realizowane będą w miesięcznych partiach do końca 2000 roku z możliwością przedłużenia czasu trwania umowy. Szacunkowa wartość transakcji - ok. 200 mln. PLN.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA