Nr 24/2000  | 27-04-2000

Ternim przekazania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1999 rok

Zgodnie z § 47 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr. 163, poz. 1160) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1999 rok zostanie podane do publicznej wiadomości w dniu 4 maja 2000 roku a nie jak wcześniej podano 5 maja 2000 roku.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA