Nr 30/2000  | 18-05-2000

Powstanie spółek transportowych

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt.1 oraz §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr. 163, poz.1160 z późn. zm.), Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że zgodnie z założeniami przyjętymi w procesie restrukturyzacji PKN ORLEN S.A., w dniach 10 - 16 maja 2000 roku podpisano w drodze aktów notarialnych dziewięć umów spółek zależnych. W efekcie tego procesu mają powstać następujące spółki transportowe:

1. PKN Transport Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - zgromadzenie założycielskie w dniu 10.05.2000 roku.

2. PKN Transport Lublin sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - zgromadzenie założycielskie w dniu 10.05.2000 roku.

3. PKN Transport Słupsk sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku - gromadzenie założycielskie w dniu 11.05.2000 roku.

4. PKN Transport Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - zgromadzenie założycielskie w dniu 11.05.2000 roku.

5. PKN Transport Olsztyn sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie - zgromadzenie założycielskie w dniu 12.05.2000 roku.

6. PKN Transport Kędzierzyn-Koźle sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu - zgromadzenie założycielskie w dniu 12.05.2000 roku.

7. PKN Transport Nowa Sól sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli - zgromadzenie założycielskie w dniu 15.05.2000 roku.

8. PKN Transport Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - zgromadzenie założycielskie w dniu 15.05.2000 roku.

9. PKN Transport Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach - zgromadzenie założycielskie w dniu 16.05.2000 roku.

Łączna wartość kapitału zakładowego dziewięciu nowych spółek to 63.142.100 PLN, który zostanie pokryty aportem środków trwałych oraz wkładami pieniężnymi. Zgodnie z przyjętą dla nowoutworzonych podmiotów etatyzacją w wyżej wymienionych spółkach łącznie znajdzie zatrudnienie 1265 osób.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA