Nr 35/2000  | 09-06-2000

Umowa o dotrzymaniu warunków procesu konsolidacji i rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych

Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 118, poz. 754) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego Orlen Spółka Akcyjna w Płocku informuje, iż:

1. W dniu 8 czerwca 2000 roku Spółka Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna w Płocku, zawarła ze Spółkami:

(i) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie,

(ii) Telekomunikacja Energetyczna Tel-Energo S.A. w Warszawie,

"Umowę o dotrzymaniu warunków procesu konsolidacji i rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych".

Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad współpracy stron w zakresie konsolidacji ich przedsięwzięć telekomunikacyjnych oraz w związku z ich uczestnictwem, w charakterze wspólników, w Spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiot działalności obejmuje m.in. świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zakładanie, eksploatację, modernizację oraz wykorzystanie systemów telekomunikacyjnych i która, w dniu 29 maja 2000 roku otrzymała powiadomienie Ministra Łączności o gotowości przyznania Koncesji i Zezwolenia na świadczenie usług telekomunikacyjnych w szczególności usług połączeń międzymiastowych.

Umowa przewiduje bezwarunkowe dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę łączną 139.000.000 złotych, z czego PKN Orlen S.A. objąć ma 486.500 nowych udziałów, każdy o wartości 100 złotych, o wartości łącznej 48.650.000 złotych pokrytych wkładem pieniężnym, co stanowi 35% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Umowa przewiduje także w perspektywie krótkoterminowej, warunkowe dokonanie kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego tej Spółki na łączną kwotę 160.000.000 złotych (łączny kapitał zakładowy Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. wynosić będzie 300.000.000 złotych) z czego Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. objąć ma nowe udziały na łączną kwotę 56.000.000 złotych.

2. W dniu 8 czerwca 2000 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. w Warszawie.

W wykonaniu umowy o której mowa powyżej w punkcie 1, Zgromadzenie Wspólników Spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego, w którym PKN Orlen S.A., obejmuje 486.500 nowych udziałów, każdy o wartości 100 złotych, o wartości łącznej 48.650.000 złotych. Objęcie udziałów następuje w proporcji do udziałów już posiadanych w Spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. w Warszawie.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA