Nr 37/2000  | 14-06-2000

Ustalnie Ceny Referencyjnej na potrzeby Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz 754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca 2000 r., Zarząd Nafty Polskiej S.A. w konsultacji z Ministrem Skarbu Państwa i po uwzględnieniu rekomendacji Globalnych Koordynatorów - CAIB, Lehman Brothers oraz WBK - ustalił Cenę Referencyjną na potrzeby Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Cena Referencyjna wynosi: 22 PLN dla Początkowego Okresu Składania Zleceń (od 16 do 26 czerwca) oraz 23,5 PLN dla Końcowego Okresu Składania Zleceń (od 27 do 29 czerwca). Ustalone ceny zawierają już odpowiednio 10% i 4% zniżkę przysługującą inwestorom indywidualnym w stosunku do ceny płaconej przez inwestorów instytucjonalnych (Cena Sprzedaży).

Cena Referencyjna ma na celu umożliwienie inwestorom złożenia i opłacenia zleceń zakupu akcji PKN ORLEN w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Cena Referencyjna jest różna dla każdego z okresów ze względu na różne dyskonto w stosunku do Ceny Sprzedaży przysługujące inwestorom indywidualnym w każdym z okresów składania zleceń - 10% w Początkowym Okresie Składania Zleceń i 4% w Końcowym Okresie Składania Zleceń. Cena Referencyjna nie jest ani Ceną Sprzedaży akcji w ofercie ani ostateczną ceną płaconą przez inwestorów indywidualnych. Cena Sprzedaży zostanie wyznaczona 30 czerwca przez Sprzedającego - Naftę Polską S.A. na podstawie rekomendacji Globalnych Koordynatorów uwzględniającej wyniki procesu budowy Księgi Popytu oraz wielkość popytu zgłoszonego przez inwestorów indywidualnych. Ostateczna cena jaką zapłacą inwestorzy indywidualni może się różnić od Ceny Referencyjnej przy czym nie może być od niej wyższa. Jeśli ostateczna cena płacona przez inwestorów indywidualnych będzie niższa niż Cena Referencyjna, inwestorzy otrzymają zwrot nadpłaconych środków w ciągu 3 dni roboczych od dnia przydziału akcji, czyli nie później niż 5 lipca 2000 roku.

Zarząd PKN ORLEN SA