Nr 38/2000  | 14-06-2000

Umowy z PKP oraz DEC

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że w dniu 10 czerwca 2000 roku weszły w życie dwie umowy:

- umowa akwizycyjno-promocyjna zawarta między PKN ORLEN S.A. a Przedsiębiorstwem Państwowym Polskie Koleje Państwowe Dyrekcją Kolejowych Przewozów CARGO, na podstawie której PKN ORLEN S.A. uzyskał od PKP opust od Taryfy Towarowej PKP za zrealizowane przez PKP przewozy paliw w komunikacji wewnętrznej.

- umowa o współpracy zawarta między PKN ORLEN S.A. a Dyrekcją Eksploatacji Cystern spółką z o.o. na czas nieokreślony, która kompleksowo i długoterminowo reguluje relacje PKN ORLEN S.A. - DEC sp. z o.o., określając zasady i koszty dotyczące przewozów produktów PKN ORLEN S.A. przy wykorzystaniu taboru DEC.

Obie umowy i określone w nich zasady współpracy firm są ważnym osiągnięciem na drodze redukcji i racjonalizacji kosztów PKN ORLEN S.A. Gwarantują pełne zabezpieczenie potrzeb transportowych produktów PKN ORLEN S.A. drogą kolejową i utrzymanie korzystnej pozycji PKN ORLEN S.A. w sferze zapewnienia jak najlepszych warunków dla ekspedycji produktów naszego przedsiębiorstwa zarówno na obszarze Polski, jak i poza jej granicami.

Zawarcie przedmiotowych umów jest kolejnym krokiem na drodze optymalizacji i rozwoju modelu transportu produktów PKN ORLEN S.A. oraz zmniejszenia związanych z nim kosztów z uwagi na skalę ekspedycji i pozycję na rynku.

Zarząd PKN ORLEN SA