Nr 39/2000  | 15-06-2000

Umowa dzierżawy z IKS "Solino"

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr. 118, poz. 754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że PKN ORLEN S.A. zawarł z IKS "Solino" umowę dzierżawy pojemności magazynowych, które powstaną w wyniku inwestycji "Podziemny magazyn ropy i paliw w Górze koło Inowrocławia". Cesja czynszu dzierżawnego z powyższej umowy jest zabezpieczeniem kredytu bankowego na realizację tej inwestycji

Zarząd PKN ORLEN SA