Nr 42/2000  | 30-06-2000

Rozpoczęcie funkcjonowania Regionalnych Biur Handlu Detalicznego

Zgodnie z art.81 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami), Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że Regionalne Biura Handlu Detalicznego zaczną funkcjonować od 1 lipca 2000 roku w strukturze organizacyjnej PKN ORLEN SA. Regionalne Biura Handlu Detalicznego wraz z utworzonymi wcześniej Regionalnymi Biurami Handlu Hurtowego i Logistyki będą tworzyły 12 Regionalnych Jednostek Organizacyjnych (Regionów).

Do zadań utworzonych Regionalnych Biur Handlu Detalicznego należało będzie zarządzanie siecią stacji paliw poprzez między innymi planowanie, nadzór i kontrolę sprzedaży, jakości usług, towarów i obsługi klienta, jak również realizację polityki Koncernu w zakresie: sprzedaży detalicznej paliw i pozostałych towarów, wizerunku firmy czy też programu promocji. RBHD zajmowały się będą także prowadzeniem polityki cenowej zgodnej ze strategią Koncernu oraz organizacją sprzedaży i usług na stacjach paliw.

Utworzone Regionalne Biura Handlu Detalicznego będą miały swoje siedziby w takich miastach jak: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Olsztyn, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

Na bazie majątku oraz pracowników 17 Oddziałów PKN ORLEN SA pozostałych po utworzeniu RBHD, będzie budowana nowa struktura organizacyjna, tzw. służb pomocniczych wykonujących funkcje usługowe (remonty, konserwacje, inwestycje, administracja, informatyka, finanse i księgowość itp.) na rzecz Regionów. Likwidacja Oddziałów nastąpi po przeprowadzonym procesie restrukturyzacji oraz reorganizacji służb pomocniczych.

Zarząd PKN ORLEN SA