Nr 33/2000  | 07-06-2000

Zmniejszenie stanu zatrudnienia.

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr. 118, poz. 754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A informuje, że w wyniku działań restrukturyzacyjnych zatrudnienie w spółce PKN ORLEN S.A. zmniejszyło się ze stanu 10 501 osób na dzień 1 stycznia 2000 roku do 9 975 osób w dniu 1 czerwca 2000 roku. Aktualnie w trakcie wypowiedzenia umów o pracę znajduje się 375 osób. Przewidywany w wyniku działań restrukturyzacyjnych, obejmujących między innymi: przejścia do spółek wydzielanych z majątku PKN ORLEN S.A., przejścia na wcześniejsze emerytury i zwolnienia, stan zatrudnienia na dzień 1 lipca 2000r. będzie wynosił 8 700 osób.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA