Nr 43/2000  | 03-07-2000

Oferta sprzedaży akcji spółki PKN ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że - zgodnie z Komunikatem ogłoszonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 1 lipca 2000 roku została przeprowadzona oferta sprzedaży 43.700.000 akcji spółki PKN Orlen S.A. oferowanych przez Naftę Polską S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych. W wyniku przeprowadzonej oferty sprzedaży zawarto transakcje: na 43.537.008 akcji po cenie 18,45 na podstawie zleceń składanych w Początkowym Okresie Składania Zleceń, zlecenia zostały zredukowane średnio o 90,8 %. na 162.992 akcje po cenie 19,70 zł na podstawie zleceń składanych w Końcowym Okresie Składania Zleceń, zlecenia zostały zredukowane średnio o 95,4 %. Na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono łącznie 60 650 zleceń zakupu na 477.343.665 akcji, w tym: 59.001 zleceń na 473.782.871 akcji w Początkowym Okresie Składania Zleceń, 1.649 zleceń na 3.560.794 akcji w Końcowym Okresie Składania Zleceń. Łączna wartość obrotu wyniosła 1.612.937.480 zł.

Zarząd PKN ORLEN SA