Nr 44/2000  | 05-07-2000

Umowa na wybudowanie rurociągu paliwowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2000 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę z firmą Energopol - 7 Poznań S.A.. Przedmiotem umowy jest wybudowanie w latach 2000 - 2001 odcinka rurociągu paliwowego łączącego Płock z terminalem magazynowo-ekspedycyjnym mieszczącym się w Ostrowie Wielkopolskim. Długość rurociągu to około 120 km., a koszt przedsięwzięcia to ponad 40 mln. PLN. Planowane uruchomienie to IV kwartał 2001 roku. Budowa rurociągu ma na celu realizację rozwoju sieci handlu hurtowego i logistyki PKN ORLEN S.A.. Rurociąg wraz z bazami stanowi istotny element wzmocnienia i rozwoju pozycji rynkowej PKN ORLEN S.A. w ważnym regionie Polski zachodniej i południowo-zachodniej.

Zarząd PKN ORLEN SA