Nr 47/2000  | 06-07-2000

Liczba akcji w posiadaniu The Bank of New York

Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że na dzień 5 lipca 2000 roku The Bank of New York jest w posiadaniu 114.727.642 akcji na okaziciela spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., co daje mu 27,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Osiągnięty poziom 27,30% jest wynikiem zdeponowania w dniu 3 lipca 2000 roku na rachunku The Bank of New York akcji PKN ORLEN S.A. zgodnie z programem Globalnych Kwitów Depozytowych PKN ORLEN S.A.

Zarząd PKN ORLEN SA