Nr 49/2000  | 11-07-2000

Zakończenie prac odbudowy instalacji Polietylenu II

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr 118, poz.754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2000 roku zakończono prace związane z odbudową zniszczonego w wyniku eksplozji w dniu 18 sierpnia 1999 roku ciągu dwunastego instalacji Polietylenu II. W dniu 10 lipca 2000 roku o godzinie 18:45 uruchomiono produkcję polietylenu na odbudowanej instalacji. W efekcie uruchomienia instalacji w PKN ORLEN S.A. wzrośnie produkcja polietylenu o 6,5 t/h, co w skali roku oznacza wzrost o 50 tys. ton. Łączna moc produkcyjna polietylenu PKN ORLEN S.A. (wraz z odbudowanym ciągiem 12) została przywrócona i wynosi 150 tys. ton rocznie.

Zarząd PKN ORLEN SA