Nr 52/2000  | 26-07-2000

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zgodnie z art. 81 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2000 roku Zarząd PKN ORLEN S.A. działając w oparciu o § 10 pkt 16 i § 11 pkt 3 Regulaminu Zarządu, ustalił następujące zmiany w Zarządzie Spółki:

Panu Jarosławowi Tycowi - Wiceprezesowi Zarządu, pełniącemu do tej pory funkcję Dyrektora ds. Personalnych i Restrukturyzacji, powierza się funkcję Dyrektora Handlu Detalicznego,

Panu Wojciechowi Weissowi - Członkowi Zarządu, pełniącemu do tej pory funkcję Dyrektora ds. Integracji, powierza się funkcję Dyrektora ds. Personalnych i Restrukturyzacji,

Panu Tadeuszowi Szczerbie - Członkowi Zarządu, pełniącemu do tej pory funkcję Dyrektora Handlu Detalicznego powierza się na funkcję Dyrektora ds. Integracji.

Jednocześnie Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie § 9 ust 5 Statutu PKN ORLEN S.A. oraz § 10 ust 2 Regulaminu Zarządu uchwałą wprowadził następujące zmiany w Ramowym Regulaminie Organizacyjnym PKN ORLEN S.A.:

Dyrektor Biura Sieci Patronackiej oraz Dział Kart Stałego Klienta przestał być organizacyjnie podległy Dyrektorowi Handlu Hurtowego i Logistyki i obecnie znajduje się w Pionie Dyrektora Handlu Detalicznego.

Powyższe zmiany wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia 2000 roku, spowodują integrację zarządzania w obszarze handlu detalicznego w jednym Pionie - Dyrektora Handlu Detalicznego oraz usprawnią działanie tego Pionu. Powierzenie funkcji Dyrektora Handlu Detalicznego Wiceprezesowi Zarządu, który dotychczas nadzorował prace obydwu pionów handlowych, wskazuje na wagę jaką Koncern przywiązuje do funkcjonowania i rozwoju sieci stacji paliw zarówno własnych jak i patronackich.

Zarząd PKN ORLEN SA