Nr 55/2000  | 28-07-2000

Dane dot. wyników finansowych za II kwartał 2000 roku

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt33 oraz § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje o przekazaniu do GUS informacji o osiągniętych wynikach finansowych za II kwartał 2000 roku:

1. Data przekazania informacji do GUS - 28.07.2000 roku godz.13.00,

2. Dane finansowe za I półrocze 2000 roku (w tys. zł):

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 11 506 171,3

Zysk na działalności operacyjnej: 455 511,1

Zysk brutto: 372 335,2

Zysk netto: 257 751,1

Zarząd PKN ORLEN SA