Nr 60/2000  | 5-09-2000

Skonsolidowane sprawozdanie finansowego za I półrocze 2000 - 7 września 2000 r.

Zgodnie z § 47 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr. 163, poz. 1160) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2000 roku zostanie podane do publicznej wiadomości w dniu 7 września 2000 roku.

Zarząd PKN ORLEN SA