Nr 61/2000  | 8-09-2000

Produkcja ONM "Standard 50"

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w miesiącu wrześniu 2000 roku podjęto produkcję nowej generacji oleju napędowego ONM "Standard 50",a z dniem dzisiejszym tj. 8 września 2000 roku PKN ORLEN S.A. wprowadza to paliwo do obrotu handlowego. Olej ten posiada wyjątkowe właściwości proekologiczne tj. między innymi - zawartość siarki poniżej 50mg/kg (0,005%m/m) - zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) poniżej 3% m/m Produkt ten spełnia z nawiązką najostrzejsze obowiązujące w Europie wymogi, tak pod względem ekologicznym, jak i eksploatacyjnym.

Zarząd PKN ORLEN SA