Nr 63/2000  | 21-09-2000

Aneks do Umowy o pełnienie funkcji członka giełdy - Specjalisty

Zgodnie z art. 81 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że w dniu 20 września 2000 roku został podpisany Aneks do Umowy o pełnienie funkcji członka giełdy - Specjalisty zawartej w dniu 22 października 1999 roku pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Aneks dotyczy pełnienia przez Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., dla PKN ORLEN S.A. funkcji członka giełdy - Animatora.

Zarząd PKN ORLEN SA