Nr 68/2000  | 31-10-2000

Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA informuje, że PKN ORLEN SA podpisał umowę kredytową na kwotę 200 milionów dolarów z konsorcjum zagranicznych i polskich banków. Konsorcjum banków zostało zaaranżowane przez ABN AMRO Bank N.V., zaś w jego skład wchodzą: Bayerische Landesbank Girozentrale, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, The Bank of Tokyo -Mitsubishi, Ltd., Bank Śląski w Katowicach SA, The Fuji Bank, Ltd., Wielkopolski Bank Kredytowy S.A., Citibank N.A., Unicredito Italiano S.p.A., Banca di Roma, Magyar Kulkereskedeimi Bank. Kredyt zostanie spłacony w ciągu trzech lat.

Kredyt może być wykorzystywany zarówno w dolarach amerykańskich jak i euro. Oprocentowany jest w oparciu o odpowiednią stawkę LIBOR powiększoną o marżę kredytową w wysokości 0,35% w skali roku. Jest to jedna z najniższych marż, które wystąpiły do tej pory na rynku kredytów konsorcjalnych organizowanych dla firm polskich. Spłata kredytu nie jest zabezpieczona obciążeniami na aktywach PKN ORLEN SA.

Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone przez Polski Koncern Naftowy ORLEN SA na finansowanie działalności spółki, co oznacza, iż mogą zostać wykorzystane w celu regulowania płatności wynikających z transakcji handlowych, inwestycyjnych, finansowych oraz zobowiązań podatkowych.

Niniejszy komunikat został ogłoszony przez Zarząd PKN ORLEN SA zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN SA

Dalszych informacji udzielą:

PKN Orlen SA Koordynator Biura Prasowego Ireneusz Wypych

Tel: +48 (24) 365 41 50
Fax: +48 24 365 59 49
media@orlen.pl

Biuro Kontaktów z Inwestorami Paweł Wochowski
Tel: +48 24 365 51 41
Fax: +48 24 365 56 88
pawel.wochowski@orlen.pl

Financial Dynamics Head of CEE & FSU Stuart Leasor
Tel: +44 (20) 7269 7173
Fax: +44 (20) 7831 6038
stuart.leasor@fd.com

Head of Investor Relations Cynthia Alers
Tel: +44 (20) 7269 7128
Fax: +44 (20) 7269 7277
cynthia.alers@fd.com