Nr 72/2000  | 13-11-2000

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje o odwołaniu Pana Rafała Manii, reprezentanta akcjonariusza PKN ORLEN S.A. - Skarbu Państwa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. i jednocześnie powołaniu Pana Ludomira Handzla w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Ludomir Handzel w chwili obecnej pełni funkcję Szefa Zespołu Doradców Ministra Skarbu Państwa oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS. W latach 1997-2000 był doradcą Wicemarszałka Senatu RP. W przeszłości pełnił także funkcje Członka Rady Nadzorczej FPiN Wapienica (Bielsko-Biała), Członka Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar (Międzybrodzkie Żywieckie), Członka Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Conres S.A. (Rzeszów). Urodzony w 1973 roku w Nowym Sączu. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Stosunki Międzynarodowe. Ukończył również Państwowe Studium Ekonomiczne w zakresie rachunkowości i finansów. W 1998 roku odbył kurs na członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pan Ludomir Handzel nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do PKN ORLEN S.A.

Raport został przygotowany na podstawie § 4 ust. 1, pkt. 28 i 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr.163, poz 1160 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN SA

Dalszych informacji udzielą:

PKN Orlen SA Koordynator Biura Prasowego
Ireneusz Wypych
Tel: +48 (24) 365 41 50
Fax: +48 24 365 59 49
media@orlen.pl

Biuro Kontaktów z Inwestorami
Paweł Wochowski
Tel: +48 24 365 51 41
Fax: +48 24 365 56 88
pawel.wochowski@orlen.pl

Financial Dynamics Head of CEE & FSU
Stuart Leasor
Tel: +44 (20) 7269 7173
Fax: +44 (20) 7831 6038
stuart.leasor@fd.com

Head of Investor Relations
Cynthia Alers
Tel: +44 (20) 7269 7128
Fax: +44 (20) 7269 7277
cynthia.alers@fd.com

Consultant Investor Relations
Mark Ng
Tel: +44 (20) 7269 7109
Fax: +44 (20) 7887 755 033
marc.ng@fd.com