Nr 73/2000  | 14-11-2000

Uruchomienie instalacji Hydroodsiarczania Olejów Napędowych VI.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA informuje, że w dniu 14 listopada 2000 roku weszła do ruchu instalacja Hydroodsiarczania Olejów Napędowych VI. Instalacja Hydroodsiarczania Olejów Napędowych VI o zdolności produkcyjnej 1 600 000 ton/ rok umożliwia dotrzymanie norm europejskich w puli olejów napędowych. Nowoczesna technologia SYN-SAT pozwoli jednocześnie na uruchomienie produkcji oleju napędowego w klasie 50 ppm. siarki oraz obniżenia do poziomu poniżej 11% zawartości związków wieloaromatycznych. Produkowany przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. olej napędowy osiągnie jakość standardów europejskich określony w dyrektywach na 2005 rok. Uruchomienie tej instalacji pozwoli na produkowanie już od przyszłego roku ponad 50% olejów napędowych w standardach 2005 roku.

Raport został przygotowany na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN SA