Nr 77/2000  | 29-11-2000

Kalendarz finansowy na 2001 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje o następujących datach przekazywania raportów okresowych w 2001 roku.

1. Raporty kwartalne-jednostkowe PKN ORLEN S.A. ·

IV kwartał 2000 - 14.02.2001 ·
I kwartał 2001 - 07.05.2001 ·
II kwartał 2001 - 06.08.2001 ·
III kwartał 2001 - 05.11.2001

2. Raporty kwartalne-skonsolidowane Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

I kwartał 2001 - 15.05.2001 ·
II kwartał 2001 - 14.08.2001 ·
III kwartał 2001 - 14.11.2001

3. Raporty półroczne za 2001 rok Raport jednostkowy PKN ORLEN S.A. publikowany będzie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA zgodne z § 46 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.) (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów środków pieniężnych, raport biegłego rewidenta). ·

Skonsolidowany Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. (zawierał będzie informacje jednostkowe j.w.) - 18.09.2001

4. Raporty roczne

  • Jednostkowy PKN ORLEN S.A. za 2000r. - 09.04.2001
  • Skonsolidowany Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za 2000r. - 07.05.2001

Raport sporządzono na podstawie § 42 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA

Dalszych informacji udzielą:

PKN Orlen SA Koordynator Biura Prasowego
Ireneusz Wypych
Tel: +48 (24) 365 41 50
Fax: +48 24 365 59 49
media@orlen.pl

Biuro Kontaktów z Inwestorami
Paweł Wochowski
Tel: +48 24 365 51 41
Fax: +48 24 365 56 88
pawel.wochowski@orlen.pl

Financial Dynamics Head of CEE & FSU
Stuart Leasor
Tel: +44 (20) 7269 7173
Fax: +44 (20) 7831 6038
stuart.leasor@fd.com

Head of Investor Relations
Cynthia Alers
Tel: +44 (20) 7269 7128
Fax: +44 (20) 7269 7277
cynthia.alers@fd.com

Consultant Investor Relations
Mark Ng
Tel: +44 (20) 7269 7109
Fax: +44 (20) 7887 755 033
marc.ng@fd.com