Nr 78/2000  | 30-11-2000

Uruchomienie instalacji Reforming VI

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 29.11.2000 r po zakończeniu etapu eksploatacji wstępnej weszła do ruchu instalacja Reformingu VI , ostatnia z Kompleksu Instalacji Produkcji Paliw. Instalacja ta o projektowej zdolności przerobowej 733 000 ton/rok produkować będzie wysokojakościowy komponent benzyn motorowych. Jej uruchomienie to ostatni krok w przygotowaniu zaprzestania produkcji benzyn ołowiowych. Praca instalacji Reforming VI pozwoli na dalszą poprawę struktury benzyn produkowanych w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. i osiągnięcie poziomu jakości benzyn Auto Oil 2000.

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN SA