Nr 79/2000  | 08-12-2000

Umowa na dostawę ropy

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA informuje, że w dniu 06.12..2000 r. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA zawarł z BMP Trading GmbH & Co. KG umowę na dostawy 2.000.000 ton rosyjskiej ropy REBCO w ciągu 2001 roku. Dostawy w większej części pochodzą z zasobów Rosyjskiej Korporacji Naftowej "YUKOS". Szacunkowa wartość transakcji wg aktualnych cen ropy naftowej wynosi 400.000.000 USD.

Raport sporządzono na podstawie § 4 Ust.1 pkt.3 oraz § 8 Ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA