Nr 83/2000  | 15-12-2000

Sprzedaż akcji PKN ORLEN przez spółke zależną

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2000 roku powziął informację, że Zakład Remontów Elektrycznych "PetroEltech" Sp. z o.o., spółka w 100% zależna od PKN ORLEN S.A. dokonał sprzedaży 8 225 sztuk akcji PKN ORLEN S.A. Aktualnie Spółka "PetroEltech" nie posiada akcji wyemitowanych przez PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 4 Ust.1 pkt.7 oraz § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA