Nr 85/2000  | 15-12-2000

Przerwa w NWZA w dniu 15 grudnia 2004

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 15 grudnia 2000 roku powziął informację, że na wniosek Skarbu Państwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 19 grudnia 2000 roku do godz. 16.00.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN SA