Nr 86/2000 | 15-12-2000

Umowa na dostawę ropy

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2000 roku PKN ORLEN S.A. zawarł z Petraco Oil Company Ltd. umowę dostawy na 432.000 ton lekkiej ropy naftowej koleją w ciągu 2001r. Dostawy pochodzą z Litwy i Rosji. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 99.000.000 USD. Te ilości stanowią około 3% wszystkich planowanych dostaw ropy na 2001 rok. 80% ropy w tej umowie będzie pochodziło z Litwy, reszta to ropa z Kaliningradu. Jest to umowa podobna do zeszłorocznej na dostawę na rok 2000 ok. 300 000 ton ropy. W tym samym dniu PKN ORLEN S.A. zawarł z J&S Service and Investment Ltd. umowę na dostawy 720.000 ton ropy naftowej z Rosji i Litwy drogą morską do Gdańska w roku 2001. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 164.000.000 USD.

Ilość ropy zawarta w kontrakcie stanowi ok. 5% wszystkich planowanych dostaw na 2001 rok i będzie się składała w ok. 88% z ropy z Kaliningradu, reszta to ropa litewska. Jest to dokładnie taka sama ilość jaka była zakontraktowana z firmą J&S Service and Investmet Ltd. na rok 2000.

Raport sporządzono na podstawie § 4 Ust.1 pkt.3 oraz § 8 Ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA