Nr 87/2000 | 18-12-2000

Umowa na dostawę ropy

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2000 roku PKN ORLEN S.A. zawarł z Przedsiębiorstwem Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "PETROBALTIC" Sp. z o.o. umowę na dostawy ropy naftowej typu "Rozewie" ze złoża B3 zlokalizowanego na polskim szelfie Morza Bałtyckiego w strefie ekonomicznej RP.

Dostawy ok. 360.000 ton realizowane będą w roku 2001. Jest to ok. 2,5% wszystkich planowanych na 2001 rok dostaw ropy. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 82.000.000 USD.

Raport sporządzono na podstawie § 4 Ust.1 pkt.3 oraz § 8 Ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA