Nr 88/2000 | 19-12-2000

Zakup akcji spółki BHT DROMECH SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 19.12.2000 r. PKN ORLEN S.A. kupił za 1.600.000 PLN od DROMEX S.A. 4.950 akcji (co stanowi 40,6% głosów na WZA) spółki BHT DROMECH S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 228.

W wyniku tej transakcji PKN ORLEN S.A. uzyskał 81,2% udziałów z kapitale akcyjnym spółki i tyle samo głosów na WZA. Spółka BHT DROMECH S.A. prowadzi działalność przemysłową polegającą na wytwarzaniu specjalistycznych pojazdów, cystern samochodowych do przewożenia materiałów niebezpiecznych takich jak: paliwa, gazy, kwasy oraz inne materiały chemiczne.

Raport sporządzono na podstawie § 2 Ust.1 pkt.36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA