Nr 90/2000 | 19-12-2000

Przedłużenie przerwy w obradach NWZA z dnia 15 grudnia 2000

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 19 grudnia 2000 roku powziął informację, że na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. zwołane na dzień 15 grudnia 2000 roku i kontynuujące obrady w dniu 19 grudnia 2000 roku podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 10 stycznia 2001 roku do godz. 16.00 ze względu na trwające pomiędzy akcjonariuszami uzgodnienia mające na celu pełniejsze odzwierciedlenie w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. aktualnej struktury akcjonariatu.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN SA